Kankaisten Golf kentän laajennus

Katso kuvia syyskuussa 2017 valmistuneelta laajennukselta täältä.

KENTÄN LAAJENNUS VKO 23

08.06.2017

Kankaisten Golfpuiston laajennus

7. kesäkuuta 2017

1. Nykytilanne

Greenit, väylät ja lyöntipaikat on ravittu ja ruoho on hyvässä kasvussa. Viheriöitä leikataan kolme kertaa viikossa, lyöntipaikat kahdesti viikossa. Väyliä leikataan kentänhoidon tulossuunnitelman mukaisesti 2-3 kertaa viikossa. Kenttähenkilökunnan toimesta tehdään muita hoitotoimenpiteitä päivittäin.

Kentän lyhyeksi leikattavien alueiden ruohon kasvu on hallinnassa. Karheikot, raffit ja vesialueet vaativat järeämpiä toimenpiteitä: rikkaruohot ja muu kentälle sopimaton kasvu poistetaan ja alueet kylvetään niittyheinällä ja karheikkoseoksella. Vesialueelle istutetaan sinne sopivaa kasvistoa.

Samoin laajennusalueen 31 bunkkereissa on sinne kuulumatonta rikkaruohoa, jonka poistaminen aloitetaan aktiivisten senioreiden toimesta. WC:n rakentaminen O5 lyöntipaikan viereen on aloitettu.

P6 viheriö ja väylä (kuva 6.6.)

O7 viheriö (kuva 6.6.)

2. Budjettierien pitävyys suhteessa tehtyihin hankintoihin

Toteutuneet työt ovat suunnitellun mukaiset ja vastaavat suunniteltuja kustannuksia. Töiden kustannukset ovat 1.799.066 € (tilanne 31.5.2017). Ennusteen mukaan kokonaishinta hankkeelle on 1.864.000 €.

3. Tekemättömät työt / mm.

Golfalueelle sopimaton rikkaruoho poistetaan. Raffit ja niityt kylvetään. Teiden ja pelaajapolkujen pinnat tasataan ja tiivistetään. Tehdään väyläpintojen korjaustyöt ja bunkkerien taustakumpujen paikkokylvöt. Sadettimien ja venttiilikaivojen korkojen korjausta jatketaan. Kentän laajennuksen vesivarastoksi tehdyn väylä 14 lammen siirtomassojen muokkaus tehdään heti, kun alue on kuivunut ja töihin voidaan ryhtyä.

Kentän merkinnät ja mittaustyöt on tehtävä ennen kuin Golfliiton toimesta suoritettava kentän slouppaus on mahdollinen.

 O4 par 4 (kuva 6.6.)

4. Kentän avaus

Tavoitteena on avata kenttä lauantaina 9. syyskuuta. Yhteislähtökilpailu osakkeenomistajille on klo 9.00 ja toinen yhteislähtö varataan klo 14.00 niille osakkeenomistajille, jotka eivät osallistu kilpailuun. Virallista ohjelmaa on ennen ja jälkeen kilpailun. Kutsuvieraat ja yhteistyökumppanit kutsutaan sunnuntaina 10.9. yhteislähtökilpailuun.

Terveisin ja mukavaa golfkesää toivottaen!

Heikki Koskilahti

toimitusjohtaja