Kankaisten Golf kentän laajennus

Katso kuvia syyskuussa 2017 valmistuneelta laajennukselta täältä.

KENTÄN LAAJENNUSTYÖT vko 34

26.08.2016

Kankaisten Golfpuiston laajennus

24.elokuuta 2016

1. Työmaatilanne (rakentamisen työtilanne)

Peltoalueen väylistä on 6 kylvetty kokonaisuudessaan. Kasvualustat on levitetty kaikille väylille, pois lukien P8 väylän pää, jota ollaan rakentamassa uudestaan. Väylien kylvöt pyritään saamaan valmiiksi viikon 35 alkuun mennessä. Viheriöistä kolme on kylvetty ja loput kylvetään viikon 36 alkuun mennessä.

Mikäli sateet eivät siirrä loppujen töiden tekemistä, ovat rakentamisen työt pääosiltaan valmiit kolmessa viikossa.

Viheriö P8 (kuva 25.8.)

P8 viheriöalue muotoilutyöt käynnissä. Viheriöalueesta tulee näyttävä.

2. Aikataulutilanne/valmiusaste

Työmaan valmiusaste on n. 85 %. Työmaa etenee pääosin aikataulussa. Tavoitteena on saattaa rakentamisen työt pääosiltaan valmiiksi sekä viheriöiden / väylien kylvöt tehtyä syyskuun alkuun mennessä.

3. Budjettierien pitävyys suhteessa tehtyihin hankintoihin

Toteutuneet työt ovat suunnitellun mukaiset ja vastaavat suunniteltuja kustannuksia. Töiden kustannukset ovat 1.555.000 € (tilanne 24.8.2016). Ennusteen mukaan kokonaishinta hankkeelle on 1.850.000 €. Summassa ei ole mukana tulevia korkoja eikä ensi vuoden laajennusalueen vuokraa.

Väylä O4 par 4 (kuva 25.8.)

Kuva väylän O4 lyöntipaikan takaa. Korkeusero 15 metriä.