Kentän hoito

Kentän hoito: Viikko 40

05.10.2017

Syystyöt 2017

Syystyöt aloitetaan 11.10. sulkemalla uusi yhdeksikkö. Heti sulkemisen jälkeen yhdeksikön viheriöt syväilmastetaan 12 mm tapilla.

Joko viikolla 41 tai 42 vanhan kentän viheriöille 6 ja 7 tehdään ”Drill and Fill” -toimenpide. Eli porataan reikiä viheriöön koko kasvualustan mitalle ja kyseiset reiät täytetään hiekalla. Tämän toimenpiteen jälkeen kyseisillä reillä käytössä talviviheriöt.

Viikolla 42 holkitetaan vanhan kentän viheriöt, kuitukerroksen poistamiseksi. Toimenpiteen aikana kyseisellä reiällä käytössä tilapäisviheriö, jonka jälkeen viheriö on avoinna normaalisti. Toimenpiteiden jälkeen viheriöitä tasataan hiekalla/jyrällä.

Viheriöiden holkitusten jälkeen holkitetaan lyöntipaikat sekä väylät. Holkituksen jälkeen kyseiset alueet pystyleikataan ja puhalletaan.

Viikolla 43 vanha etuysi suljetaan ja viheriöt vielä syväilmastetaan. Syväilmastuksen tarkoitus on saada pintavesi valumaan salaoja kerrokseen ja näin ehkäistä jään muodostumista viheriön pintaan.

Vanhaa takaysiä eli Kankasta pelataan syksyllä niin pitkään kuin katsotaan sen olevan järkevää.

- Kenttämestari -