Uutiset

Seuran ja yhtiön hallitusten päätöksiä

Kankaisten Golf ry:n ja Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallitukset ovat kumpikin pitäneet kokouksen kuluvan viikon aikana. Yleisesti ottaen voidaan todeta koko Kankaisten Golfin toiminnan edenneen kauden aikana suunnitelmien mukaisesti ja sekä seuran että yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä. Kentän pelaajamäärät sekä greenfeetulot ovat kasvaneet ja seuran jäsenmäärän kehitys on positiivinen. Kokouksissa tehtiin muutamia rutiininomaisista päätöksistä poikkeavia päätöksiä, joista hallitukset haluavat informoida sidosryhmiään.

Pro-toiminta seuran neuvoteltavaksi
Yhtiön hallitus päätti tiistain kokouksessa esittää seuran hallitukselle, että seura ottaisi hoidettavakseen Kankaisten Golfissa toimivien golf-opettajien sopimukset. Seuran hallitus päätti vastaavasti keskiviikkona hyväksyä yhtiön tekemän esityksen ja siten sopimusten valmistelu- ja neuvotteluvastuu siirtyy yhtiöltä seuralle.

Yhtiön ja seuran välinen sopimus tarkistettavaksi
Molemmat hallitukset tekivät myös päätöksen seuran ja yhtiön välisen sopimuksen tarkistamisesta. Nykyinen sopimus on ollut voimassa vuoden 2013 alusta saakka ja toiminnan kehittyessä sopimusta halutaan tarkentaa vastaamaan nykypäivän toimintaa.

Kentälle tehtäviä toimenpiteitä
Yhtiön hallitus päätti pyytää tarjoukset Kartano 8:n uuden lammen lähialueiden viimeistelystä sekä Kankas 5:n oikean reunan korjausalueen muokkaamisesta pelikelpoiseksi alueeksi talven aikana. Mikäli tarjousten hintataso vastaa hallituksen arviota, työt saatetaan valmiiksi ennen ensi kauden alkua. Investointisuunnitelmissa on myös muutamia muita kentälle tehtäviä toimenpiteitä, joita toteutetaan mikäli tilikauden tulos vastaa ennustetta.

Naisten nelinpelimestaruus jaettiin
Seuran hallituksen kokouksessa käsiteltiin seuran nelinpelimestaruuksien tuloksiin liittyvää oikaisupyyntöä. Seuran hallitus päätti, että naisten mestaruus jaettiin parien Tarja Ahokas / Eeva Määttä ja Venla Nerg / Mirva Laaksonen kesken. Myös miesten sarjan kolmannen sijan suhteen päädyttiin vastaavaan ratkaisuun ja kolmannen sijan jakavat parit Harri Eloranta / Timo Vainio sekä Tero Ahokas / Martti Heinonen.

Lisätietoja em. asioista tarvittaessa allekirjoittaneelta.

Yhtiön ja seuran hallitusten puolesta

Timo Tuominen
Toimitus- ja toiminnanjohtaja