Uutiset

Kankaisten Golfpuiston ja yhteisön kehittäminen jatkuu voimakkaana

Kankaisten Golfpuisto on tehnyt viime vuosina useita isompia ja pienempiä toimenpiteitä alueen ja toiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2017 valmistunut yhdeksän reiän laajennus ja tämän vuoden marraskuussa aloitettu klubitalon laajennus- ja saneerausurakka ovat näistä näkyvimmät ja taloudellisesti merkittävimmät. Kentän kehittäminen jatkuu edelleen pienempinä toimenpiteinä, mutta Kankaisissa on tehty muitakin merkittäviä päätöksiä.

Strategiatyön käynnistäminen
Kankaisten Golf ry:n ja Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallitukset ovat marraskuussa pidetyissä kokouksissaan päättäneet käynnistää strategiatyön Kankaisten golfyhteisön kehittämiseksi. Tavoitteena on laatia koko Kankaisten golfyhteisölle, joka käsittää kenttäyhtiön ja seuran lisäksi muut alueella toimivat palveluntuottajat, yhteinen toiminta-ajatus ja yhteiset tavoitteet sekä suunnitella yhteisiä toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi. Strategiatyö tehdään vuoden 2019 aikana ja sen mukainen toiminta käynnistetään vuoden 2020 alusta.

”Meillä on hienosti hoidettu yhtiö ja seura, mutta nyt on syytä kääriä hihat, jotta olemme myös jatkossa hyvinvoiva ja houkutteleva golfyhteisö. Maailma muuttuu ja meidän on pysyttävä kehityksessä mukana. Rakennettava pitkän tähtäimen suunnitelma antaa hallituksille ja henkilöstölle erittäin hyvän selkänojan vuosittain tehtäville suunnitelmille ja päätöksille.”, näkee seuran toiminnanjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan tuplaroolissa työskentelevä Timo Tuominen.

Strategia laaditaan osakkaiden sekä jäsenistön toiveiden ja näkemysten pohjalta. Ensi vuoden aikana toteutetaan strategiatyöhön liittyvä osakas- ja jäsenkysely, josta haetaan pohjaa lopullisille päätöksille. Päätyön tekee erikseen nimettävä noin 10 hengen strategiatyöryhmä, joka esittelee työn tuloksia tasaisin väliajoin hallituksille. Lopullisesti laaditun strategian hyväksyvät seuran ja yhtiön vuosikokoukset.

Mukaan strategiatyöryhmään?
Mikäli olet osakkeen omistaja tai seuran jäsen ja olet halukas osallistumaan strategiatyöhön, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 21.12.2018 mennessä perusteluineen sähköpostitse timo.tuominen@kgm.fi. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi minkälaista osaamista tuot tullessasi työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoavat toimitusjohtaja sekä yhtiön ja seuran puheenjohtajat vuoden 2019 alussa. Työryhmä kokoontuu vuoden aikana arviolta 10 kertaa.

Kasteluvesialtaan rakentaminen
Kentän vesihuoltoa parannetaan edelleen. Kartano 8. väylälle toteutetaan talven aikana uusi kasteluvesiallas, joka on kooltaan noin 10.000 m3. Altaan urakoitsijaksi on valittu Rakenne-Kylänpää Oy. Lyöntipaikkojen suunnasta katsottuna altaan vasen reuna on linjassa viheriön oikean reunan kanssa ja noudattelee kutakuinkin nykyisen pienen vesiesteen vasenta reunaa. Altaan takareuna noudattaa suurin piirtein nykyisen viheriön vieressä sijaitsevan vesiesteen takareunaa. Altaan reunaan viheriön edustalle rakennetaan noin 20-30 m pitkä puinen reunus ja muu osa altaan reunoista päällystetään kivillä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 50.000€.

Uudet vuokra-autot
Vuokrattavien golf-autojen kasvaneeseen kysyntään vastataan kymmenen uuden Club Car Tempo auton hankinnalla. Autot hankitaan vuosivuokrauksella Golden Pro Oy:lta. Olemassa olevat golf-autot jäävät kenttähenkilöstön käyttöön.

”Golf-autojen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja olemme olleet tässä ehkä hieman jälkijunassa. Viime kesänä myytiin useasti ”eioota” kun kalustoa ei ollut riittävästi ja osa kalustosta oli lisäksi jo aika vanhaa. Kun päivitetään kerralla autot tuoreiksi malliltaan ja väritykseltään, meillä saa jatkossa varmasti ajella asianmukaisella kalustolla. Tämä lisää kysyntää entisestään ja kasvattaa todennäköisesti myös greenfee-tuloja.”, uskoo toimitusjohtaja Timo Tuominen. Auton vuokraukseen voi ostaa jatkossa myös kausi- ja kymppikortteja jolloin kierroskohtainen vuokra on edullisempi.