Uutiset

Kankaisten Golfpuiston syyskokous pidetty

Kankaisten Golfpuiston yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 12.12. Kiisan-Pirtissä. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin hallituksen jäsenet vuodelle 2019. Kokouksessa oli paikalla 59 osakasta, edustaen 110 osaketta.

Yhtiön hallitukseen valittiin uusina jäseninä Antti Eeva, Harri Lehto ja Teppo Vihervä. Aiemmin hallituksessa toimineista jatkokaudelle valittiin Tero Ahokas, Raimo Miettinen, Pirkko Rasi ja Timo Vainio (Kankaisten Golf ry:n edustajana). Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan 3.1.2019 pidettävässä järjestäytymiskokouksessa.

Yhtiön liikevaihto on hyväksytyn talousarvion mukaan tulevalla kaudella noin 970.000€ ja tulos noin 45.000€. Liikevaihdosta merkittävin osa, noin 60% tulee osakkaiden maksamista hoitovastikkeista. Yritysasiakkailta saadut tuotot ja greenfee-tulot edustavat molemmat noin 15% osuutta liikevaihdosta.

Tulevalle vuodelle investointeihin on varattu 100.000€, joista tässä vaiheessa on päätetty toteuttaa uuden kasteluvesialtaan rakentaminen (n. 50.000€) ja Kartano 3:lle rakennettava uusi lyöntipaikka (n. 15.000€). Talousarviossa oleva investointibudjetti ei sisällä käynnissä olevaa klubitalon saneeraus- ja laajennushanketta, joka rahoitetaan pankkilainalla. Kulujen osalta ennakoidaan lievää yleisestä kustannustasosta johtuvaa kasvua.

Kentän hoitoa jatketaan vuosittaisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on greenien hyvän kunnon ylläpitäminen. Vuosittaisen hoitosuunnitelman ulkopuolelle jäävistä toimenpiteistä merkittävimmät kenttään liittyvät toimenpiteet ovat uusien väylien karheikkojen saattaminen kenttäsuunnitelman mukaiseen kuntoon sekä koko kentän osalta reuna-alueiden siistiminen.

Muun toiminnan osalta merkittävimpiä toimenpiteitä kaudella 2019 ovat mm. koko Kankaisten golfyhteisön yhteisen strategian laatiminen, pelimaksujen hinnoittelun uudistaminen sekä markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen. Markkinoinnin tärkeimmät tavoitteet ovat greenfee-tulojen kasvattaminen, yritysasiakkaiden tavoittaminen sekä uusien golfaajien saaminen lajin pariin.

Kuvassa yhtiön hallituksen jäsenet Antti Eeva, Tero Ahokas, Raimo Miettinen, Pirkko Rasi, Timo Vainio, Teppo Vihervä ja Harri Lehto.