Uutiset

KENTTÄÄN JA PELAAMISEEN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ

Kenttämerkinnät ja Next tee -opasteet

Kaikkien kolmen ysin kenttämerkinnät ja Next tee -opasteet yhtenäistetään kauden 2019 alkuun mennessä. Kentän laajennuksen myötä Kankaisissa on ollut käytössä kahdenlaisia 100 m / 150 m / 200 m etäisyysmerkintöjä. Jatkossa kaikki merkinnät toteutetaan ns. tupsuilla. Tupsujen etuna mm. se, että etäisyysmerkinnät voi havaita jo väylän avauspaikalta, jolloin pelaaja pystyy paremmin suunnittelemaan avauslyöntinsä sijoittamista.

Next tee -opasteet toteutetaan kenttien värin mukaan maalatuilla paaluilla, jotka sijoitetaan greenien läheisyyteen sellaiseen paikkaan, jossa ne eivät pääsääntöisesti haittaa peliä. Tolppiin tulee nuolet, jotka osoittavat kulun seuraavalle väylälle. Tolppien etuna on se, että pelaaja voi jo kauempaa greeniä lähestyessään havaita mihin suuntaan seuraavaksi tulee edetä.

Oranssit teet

Kentälle tulee kauden 2019 alusta alkaen pelattavaksi myös ns. oranssit teet, jotka palvelevat ensisijaisesti aloittelevia sekä lyhytlyöntisiä pelaajia. Oranssit teet toteutetaan väylien alkuun / reunoihin sijoitettavilla tupsuilla, eli niitä varten ei rakenneta erillisiä teeboxeja. Oranssit teet toteutetaan tasoituskelpoisena, joten pienemmälläkin tasoituksella pelaavat voivat halutessaan pelata kenttää lyhyempänä. Kenttien mitat oransseilta pelattaessa asettuvat alustavien suunnitelmien mukaan 1800-2000 m välille.

Kartano 3, punainen teeboxi

Koska Kartano 3:n punaisen teeboxin on todettu olevan liian lähellä greeniä, on jo aiemmin tehty päätös punaisen teen siirtämisestä samaan paikkaan muiden kanssa. Ylhäällä sijaitsevat teeboxit ovat kuitenkin kooltaan sen verran pieniä, etteivät ne nykyisillä pelimäärillä pysy pelattavassa kunnossa koko kesää. Kevään aikana toteutetaan ylhäällä sijaitsevan teeboxin laajennus siten, että ylempänä sijaitsevan lyöntipaikan alapuolelle rakennetaan uusi teeboxi ensisijaisesti punaista teetä varten. Alkuperäiselle punaisen teen paikalle sijoitetaan oranssi tee.

Uuden kasteluvesialtaan suunnittelu

Kentän kasteluvesivarastot ovat tällä hetkellä noin 43000 m3. Kuivan kesän aikana kasteluveden tarve on arviolta 60-70000 m3. Jotta kasteluvettä riittää kuivina kesinä jatkossa myös väylille on lisäveden tarve noin 20000 m3. Syksyn 2019 aikana toteutetaan pieniä toimenpiteitä, joilla saadaan lisäkapasiteettia noin 3000-5000 m3.

Kankas 2:n ja Kartano 8:n väliin on mahdollista toteuttaa noin 10000 m3:n kasteluvesiallas. Tästä on nyt tilattu hankesuunnitelma, joka pitää sisällään rakentamisaikataulun ja kustannusarvion. Hankesuunnitelman perusteella päätetään kasteluvesialtaan mahdollisesta rakentamisesta.

Väylien HCP-järjestykset

Kartanon ja Puiston HCP-järjestykset eivät vastaa väylien todellista järjestystä. HCP-järjestys päivitetään kauden 2019 tuloskorttiin kuluvan kauden kilpailutulosten perusteella, ottaen huomioon uusien väylien vaikeutumisen raffien kasvamisen myötä.

Hallitus,

Kankaisten Golfpuisto Oy