Kapteenit

Mikä on kapteeni?

Kapteenit toiminnallaan ja esimerkillään luovat seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä. Kapteenien keskeinen tehtävä on vaalia ja luoda seuraan tärkeää ns. ”me henkeä”. Kapteenien vastuulla on seurassa myös golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen, etiketin noudattaminen. 

Kapteenien toimenkuva Kankaisten Golfissa

Seurassamme kapteenien vastuualueena on kehittää ja ylläpitää seuran toimintaa ja henkeä. Kapteenit toimivat myös uusien jäsenien tukena sekä aktiivijäsenien äänenä seuran hallituksessa. Meihin saa siis olla yhteydessä kaikkiin pelaamiseen ja toimintaan liittyvien asioiden tiimoilta.

Viihtyvyys koostuu monista pienistä osasista, joihin kapteeni voi tehokkaasti vaikuttaa. Kapteeni vastaa siitä, että kaikki pelaajat noudattavat turvallista, toiset pelaajat huomioon ottavaa ja kenttää säästävää pelitapaa. Golfin sääntöjen, pukeutumisohjeiden ja pelinopeuden noudattaminen ovat myös kapteenin vastuulla. 

Kapteeni tukee ja aktivoi seuran eri jäsenryhmiin toimintaansa kohdistavia toimikuntia. Kapteenilla on velvollisuus puuttua kaikkiin sääntö- ja etikettirikkeisiin omalla kentällään ja oman seuran jäsenten rikkeisiin muiden seurojen kentillä. Kapteeni voi rikkeen tapahduttua annetun toimivallan puitteissa:

• neuvoa ja opastaa pelaajaa
• antaa tarvittaessa huomautuksen
• antaa tarvittaessa määräaikaisen peli-, oleskelu- tai kilpailukiellon
• äärimmäisessä tapauksessa voi ehdottaa hallitukselle jäsenen erottamista seuran jäsenyydestä.

Kapteenit toimivat myös joukkueenjohtajina seuraotteluissa. Kapteeni nimeää joukkueen yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa. Kapteenien tehtäviin kuuluu luoda yhteyksiä naapuriseuroihin kilpailullisen tai muun yhteistoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi kapteenit edustavat seuraa ja ylläpitävät golfseurojen välisiä suhteita ja yhteyksiä ympäri vuoden.

Kapteenien yhteystiedot

Raimo Miettinen

Miettinen Raimo

Kapteeni

0500784463

Tarja Ahokas

Ahokas Tarja

Ladykapteeni, naistoimikunta

0405280565