Vuokrapörssi 2019

Kaudella 2019 Kankaisten Golfpuisto Oy:n osakkeenomistajalla on mahdollisuus jättää kyseisen kauden pelioikeus välitettäväksi yhtiön ylläpitämän vuokrapörssin kautta. Yhtiö ottaa vastaan ilmoituksia pelioikeuden vuokraamisesta tammikuun loppuun asti. Ilmoituksen jättäneiden kesken arvotaan, missä järjestyksessä pelioikeuksia vuokrataan.

Yhtiö tilittää osakkeenomistajan tilille pelioikeuden vuokraamisesta saadun summan täysimääräisenä.

Pelioikeuden hinta on 775 €. Hoitovastikkeen tulee olla suoritettuna yhtiön tilille ennen kuin osakkeenomistajalle voidaan maksaa hänen osakkeestaan maksettava vuokrakorvaus.

Pelioikeuden vuokrausilmoitus

 

Vuokrauksen välittäjä
Kankaisten Golfpuisto Oy
Maskuntie 281, 21250 Masku

Luovutusaika
Edellä ilmoitettujen osakkeiden pelioikeudet luovutetaan sähköisen sopimuksen lähettämisellä vuokralle välitettäviksi pelikaudeksi 2019.

Vuokrakorvaus
Vuokrakorvaus on pelioikeuden hinta on (kaudella 2019) 775 €.

Kuittausoikeus yhtiöllä
Mikäli vuokranantajalla on maksamattomia vastike- tai muita rästejä yhtiölle, vuokranantaja antaa tällä sopimuksella yhtiölle oikeuden kuitata rästit vuokrakorvauksesta.

Muut ehdot
Yhtiö ei takaa, että kaikki vuokrapörssiin jätetyt pelioikeudet saadaan vuokrattua. Välityssopimus voidaan purkaa osakkeenomistajan niin halutessa, jolloin hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhtiölle. Mikäli osakkeenomistaja myy osakkeen, joka on annettu välitettäväksi vuokrapörssiin, puretaan vuokrasopimus kyseisten osakkeiden osalta, ellei uusi omistaja halua jatkaa sopimusta.