Vuokrapörssi

Kaudelle 2021 Kankaisten Golfpuisto Oy:n osakkeenomistajalla on taas mahdollisuus jättää kyseisen kauden pelioikeus välitettäväksi yhtiön ylläpitämän vuokrapörssin kautta. Osakas voi ilmoittaa osakkeensa välitettäväksi 31.1.2021 mennessä. Pörssiin ilmoitettujen osakkeiden vuokrausjärjestys arvotaan ja osakkeet vuokrataan tässä järjestyksessä. Osakkeen hoito- ja rahoitusvastike tulee olla maksettu tammikuun loppuun mennessä, mikäli osakas haluaa jättää osakkeen vuokrapörssiin välitettäväksi.

Yhtiö tilittää vuokratusta osakkeesta osakkaalle 810€.

Pelioikeuden hinta on 890 €. 

Vuokrauksen välittäjä
Kankaisten Golfpuisto Oy
Maskuntie 281, 21250 Masku

Luovutusaika
Edellä ilmoitettujen osakkeiden pelioikeudet luovutetaan sähköisen sopimuksen lähettämisellä vuokralle välitettäviksi pelikaudeksi 2021.

Vuokrakorvaus
Vuokrakorvaus kaudella 2021 on 810 €.

Kuittausoikeus yhtiöllä
Mikäli vuokranantajalla on maksamattomia vastike- tai muita rästejä yhtiölle, vuokranantaja antaa tällä sopimuksella yhtiölle oikeuden kuitata rästit vuokrakorvauksesta.

Muut ehdot
Yhtiö ei takaa, että kaikki vuokrapörssiin jätetyt pelioikeudet saadaan vuokrattua. Välityssopimus voidaan purkaa osakkeenomistajan niin halutessa, jolloin hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhtiölle. Mikäli osakkeenomistaja myy osakkeen, joka on annettu välitettäväksi vuokrapörssiin, puretaan vuokrasopimus kyseisten osakkeiden osalta, ellei uusi omistaja halua jatkaa sopimusta.