Vuokrapörssi

Kaudella 2020 Kankaisten Golfpuisto Oy:n osakkeenomistajalla on mahdollisuus jättää kyseisen kauden pelioikeus välitettäväksi yhtiön ylläpitämän vuokrapörssin kautta. Osakas voi ilmoittaa osakkeensa välitettäväksi 31.1.2020 mennessä. Pörssiin ilmoitettujen osakkeiden vuokrausjärjestys arvotaan ja osakkeet vuokrataan tässä järjestyksessä. Osakkeen hoito- ja rahoitusvastike tulee olla maksettu tammikuun loppuun mennessä, mikäli osakas haluaa jättää osakkeen vuokrapörssiin välitettäväksi.

Yhtiö tilittää vuokratusta osakkeesta osakkaalle 810€.

Pelioikeuden hinta on 890 €. 

Vuokrauksen välittäjä
Kankaisten Golfpuisto Oy
Maskuntie 281, 21250 Masku

Luovutusaika
Edellä ilmoitettujen osakkeiden pelioikeudet luovutetaan sähköisen sopimuksen lähettämisellä vuokralle välitettäviksi pelikaudeksi 2020.

Vuokrakorvaus
Vuokrakorvaus on pelioikeuden hinta on (kaudella 2020) 810 €.

Kuittausoikeus yhtiöllä
Mikäli vuokranantajalla on maksamattomia vastike- tai muita rästejä yhtiölle, vuokranantaja antaa tällä sopimuksella yhtiölle oikeuden kuitata rästit vuokrakorvauksesta.

Muut ehdot
Yhtiö ei takaa, että kaikki vuokrapörssiin jätetyt pelioikeudet saadaan vuokrattua. Välityssopimus voidaan purkaa osakkeenomistajan niin halutessa, jolloin hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhtiölle. Mikäli osakkeenomistaja myy osakkeen, joka on annettu välitettäväksi vuokrapörssiin, puretaan vuokrasopimus kyseisten osakkeiden osalta, ellei uusi omistaja halua jatkaa sopimusta.