Tuloskortti ja paikallissäännöt

Kankaisten Golfpuiston paikallissäännöt:

  • Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (sääntö 24-1).
  • Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli kastelulaitteen kansi tai muu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, pelaaja saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa pallon lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, eikä esteeseen tai viheriölle.
  • Mittapaalut ja maahan upotetut mittalaatat ja -viuhkat (100, 150 ja 200 m) ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti (vapaa droppi). Kaikki mitat ovat viheriön keskelle.
  • Kentällä olevat pumppukopit ja -tolpat väylillä Kartano 2., Puisto 8., Kankas 7. ja 8. sekä päällystetyt tiet ovat kaikki kiinteitä haittoja, joista vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti (vapaa droppi).
  • Sinivalkoisin paaluin merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Jos pallo koskettaa tai on kunnostettavalla alueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen aiottua mailan heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25-1 (vapaa droppi) mukaisesti. Kunnostettavan alueen merkkipaalut ovat haittoja.
  • Kenttäalueella olevat muurahaiskeot ovat kunnostettavaa aluetta, joilta pelaaminen on kielletty, sääntö 25-1b (vapaa droppi).
  • Reiällä Puisto 7. ja Kankas 6., jos pallo päätyy vesiesteeseen väylän vasemmalla puolella ja reiällä Kankas 2., saa uuden pallon pudottaa yhdellä rangaistuslyönnillä (DZ) merkitylle pudotusalueelle.
  • Reiällä Puisto 2., alueelle joka on merkitty vihreävalkoisin paaluin (ns. saniaismetsä, joka metsänsuojelulain nojalla on rauhoitettu), on pääsy, pelaaminen ja pallojen nouto ehdottomasti kielletty.
  • Vain etäisyyttä mittaavien mittalaitteiden käyttö on sallittu.
  • Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa. Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahana caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen, säännöt 18-2,18-3 ja 20-1. Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja liikkuminen on tapahtunut vahingossa.