YLEISET KILPAILU- JA TASOITUSSÄÄNNÖT 2021

1. Säännöt, ohjeet ja määräykset

Yleistä
Kilpailuissa noudatetaan golfin kansainvälisiä R&A:n sekä USGA:n Rules of Golf 1.1.2019 sääntöjä ottaen huomioon kentän paikallissäännöt sekä Suomen Golfliiton yleiset kilpailumääräykset. Kilpailtavan palkinnon säännöt ovat kuitenkin etuoikeutetussa asemassa, jos ne ovat ristiriidassa yleisten kilpailumääräysten kanssa. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää virallista tasoitusta, ellei kilpailuohjelmassa, kilpailukutsussa tai ilmoittautumislistassa ole toisin mainittu. Naisten ja miesten tasoitusten virallinen yläraja sisäisissä kilpailuissa on 54 ja avoimissa kilpailuissa 36, ellei kilpailumääräyksissä ole toisin mainittu. Avoimessa kilpailussa pelaaja edustaa aina kotiseuraansa. Sisäisiin kilpailuihin voivat osallistua vain Kankaisten Golf ry:n jäsenet. Avoimiin kilpailuihin, lukuun ottamatta SGL:n virallisia kiertueita, säilytetään Kankaisten Golf ry:llä vähintään 30%:n kiintiö omia pelaajiaan varten.

Ilmoittautuminen
Kilpailuihin on ilmoittauduttava caddiemasterille, tai netissä NexGolf-palvelun tai sovelluksen kautta tai kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla. Ilmoittautumisaika päättyy kolme päivää ennen kilpailua klo 18:00, ellei kilpailuohjelmassa toisin mainita. Lähtöluettelot ovat nähtävillä verkkosivuilla viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä klo 12:00.

Jäsenet
Ilmoittautumisesta on käytävä selville pelaajan nimi, jäsennumero, tarkka tasoitus ja ilmoittautumisaika.

Vieraspelaajat
Ilmoittautumisesta on käytävä selville pelaajan nimi, kotiseura, tarkka tasoitus ja ilmoittautumisaika.

Jälki-ilmoittautuminen 
Avoimiin kilpailuihin ei hyväksytä jälki-ilmoittautumista. Seuran jäsenten välisiin kilpailuihin jälki-ilmoittautuneita otetaan mahdollisuuksien mukaan.

Rajoitukset
Pelaajamäärä on mainittu kyseisen kilpailun kilpailumääräyksissä. Pelaajat valitaan kilpailuun kilpailun kilpailumääräyksissä mainitulla tavalla. Mikäli pelaajia ilmoittautuu enemmän kuin kilpailun kilpailumääräyksissä on mainittu, pidetään yllä jonotuslistaa, josta pelaajia otetaan mukaan mahdollisten poisjääneiden tilalle. Golfauton käyttöön vaaditaan voimassa oleva lääkärintodistus. 

Seuran mestaruuskilpailuihin voivat osallistua vain Kankaisten Golfia kotiseuranaan pitävät jäsenet.

Peruutukset
Kilpailuun osallistumisen peruutus voidaan tehdä ennen ilmoittautumisajan umpeutumista ilmoittamalla siitä caddiemasterille. Ilmoittautumisajan jälkeen kilpailusta poisjääminen tulee tapahtua hyväksyttävästä syystä, josta on viipymättä ilmoitettava caddiemasterille. Huono sää tai sopimaton lähtöaika eivät ole hyväksyttäviä syitä. Hyväksyttävä syy peruuttamiseen on sairaus tai muu vastaava syy.

Mikäli kilpailija jää ilmoittamatta ja ilman hyväksyttävää syytä pois kilpailusta, tulee hänen suorittaa jälkikäteen kilpailumaksu seuran toimistoon. Ennen maksun suorittamista ei kilpailija voi osallistua seuran seuraavaan kilpailuun. Toistuvasta ilmoittamatta jättämisestä kilpailija saa osallistumiskiellon kahteen seuraavaan seuran järjestämään kilpailuun.

Lähtöaika
Pelaajan on oltava valmiina aloittamaan pelaaminen viimeistään silloin, kun on hänen lähtöaikansa. Mikäli pelaaja tästä myöhästyy, on rangaistuksena pelistä sulkeminen (sääntö 5.3a). Hyvä golfetiketti edellyttää, että pelaaja on lyöntipaikalla ainakin viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa.

Lähdöt ja ryhmäkoot
Avoimissa kilpailuissa ja sisäisissä aikalähtöinä pelattavissa lyöntipelikilpailuissa pelataan pääsääntöisesti 4 hengen ryhmissä. Lähtöjen väli on 10 minuuttia, ellei kilpailutoimikunta toisin päätä.

Golfauton käyttö kilpailussa:
Golfauton käyttäminen kilpailussa on kielletty. Vain lääkärin todistusta vastaa voidaan pelaajalle antaa poikkeuslupa auton käyttöön. Todistus tulee näyttää kilpailunjohtajalle ennen kilpailuun lähtöä.

Hidas pelaaminen
Hidas ryhmä voidaan ottaa ilman erillistä huomautusta aikatarkkailuun, kun se on yli 5 minuuttia laadittua aikataulua jäljessä. Aikatarkkailussa olevilla pelaajilla on 40 sekuntia aikaa valmistautua lyöntiin. Ensimmäisenä lyöntivuoroon valmistautuvalle pelaajalle annetaan tämän lisäksi ylimääräiset 10 sekuntia.
Rangaistus aikarikkomuksesta säännön 5.6a mukaisesti:

 • ensimmäinen rikkomus: yhden lyönnin rangaistus
 • toinen rikkomus: yleinen rangaistus
 • useampi rikkomus: Tuloksen hylkääminen

Kilpailun keskeyttäminen
Kilpailun keskeyttäminen on sallittua ainoastaan pätevästä syystä, kuten äkillinen sairastuminen tai loukkaantuminen. Tästä on ilmoitettava välittömästi kilpailunjohtajalle. Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun ilmoittamatta ja ilman pätevää syytä, tuomitaan hänelle kilpailukielto kahteen seuraavaan seuran järjestämään kilpailuun. Sarjakilpailussa kilpailukielto koskee sarjassa kahta seuraavaa pelattavaa osakilpailua.

Matkapuhelimen käyttö
Matkapuhelinta saa käyttää kilpailun aikana ainoastaan tulospalvelun käyttämiseen, tuomarin kutsumiseen tai sairastapauksen tms. sattuessa. Muuten puhelin on pidettävä vähintään äänettömänä.

Ratkaisut tasatilanteessa

Reikäpeli
Jos reikäpeli on tasan ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä (äkkikuolema) kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Tasoituksellisessa reikäpelissä tasoitukset astuvat uudestaan voimaan.

Lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä kilpailussa alemmalla tarkalla tasoituksella pelaava kilpailija voittaa tasatilanteen sattuessa. Samalla tarkalla tasoituksella pelaavien kilpailijoiden tasatilanne ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Mestaruuskilpailuissa ilman tasoituksia pelattaessa mestaruudesta, tasatilanne ratkaistaan pelaamalla ylimääräisiä reikiä niin kauan, kunnes toinen pelaaja pelaa alemman tuloksen. Voittajan on pelattava aina pallo reikään saakka. Uusinnassa pelattavat reiät määritellään kilpailukohtaisesti. Uusintaan joutuva pelaaja on oikeutettu saamaan 15 minuutin valmistautumistauon. Muut sijat ratkaistaan matemaattisen menetelmän mukaan.

Matemaattinen menetelmä
18 reiän kilpailut: 
Tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisen yhdeksän (9) reiän tulos (tasoituksellisessa kilpailussa nettotulos), sen jälkeen viimeisen kuuden (6) reiän tulos, sitten paras (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa. Muutettaessa tasoituksellisen kilpailun viimeisten 9, 6, 3 ja viimeisen reiän tuloksia
nettomääräisiksi, käytetään niitä vastaavina tasoituksina pelaajan tasoitusta jaettuna vastaavasti 2:lla, 3:lla, 6:lla ja 18:ta, jolloin jakaessa syntyvät desimaalit otetaan huomioon.

36 reiän kilpailut:
Tasatuloksessa huomioidaan ensisijaisesti 18 reiän tulos. Mikäli tämänkin jälkeen tilanne on tasan, lasketaan tulos, kuten 18 reiän kilpailussakin.

54 ja 72 reiän kilpailut:
Tasatuloksessa huomioidaan ensisijaisesti 36 reiän tulos. Mikäli tämänkin jälkeen tilanne on tasan,
lasketaan tulos, kuten 36 reiän kilpailussakin. Yhteislähdöissä ja muissa lähdöissä useammalta tiiltä tasatulokset ratkaistaan tuloskortin reikäjärjestyksen mukaan (viimeiset 9 reikää jne.)

Kilpailutoimisto
Caddiemasterin toimisto toimii kilpailutoimistona, jossa suoritetaan kilpailuun ilmoittautuminen ja maksetaan osallistumismaksut. Täytetyt ja allekirjoitetut tuloskortit palautetaan kilpailun jälkeen toimistoon. Toimisto vastaa myös kaikkiin kilpailua koskeviin kysymyksiin, puh. (02) 4312 787.

Reikäpelisarjat
Reikäpelisarjojen ottelut on pelattava ehdottomasti ottelukaavion (Kilpailukalenteri / Nexgolf) aikataulun mukaisesti. Viimeinen mahdollinen pelipäivä on kaaviossa mainittu päivämäärä. Ottelun pelaamisesta on sovittava viimeistään viikkoa ennen määräaikaa. Ottelun tulos ja jatkoon menijä merkitään kaavioon välittömästi tilanteen ratkettua, voittaja vastaa merkinnästä. Kilpailumaksu on suoritettava ennen ensimmäistä peliä.

2. Paikallissäännöt

 • Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien pylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.
 • Reiän Puisto 2 oikean reuna ulkoraja on merkitty vihreävalkoisin paaluin. Tämä alue on ns. saniaismetsä, joka metsänsuojelulain nojalla on rauhoitettu. Tälle alueelle pääsy ja sieltä pallojen nouto on ehdottomasti kielletty!
 • Kentän estealueet on merkitty punaisilla tai keltaisilla paaluilla.
 • Reiällä Puisto 7 tai Kankas 6, jos pallo päätyy estealueelle väylän vasemmalla puolella, saa pelaaja pudottaa uuden pallon yhdellä rangaistuslyönnillä vihreillä paaluilla merkitylle pudotusalueelle.
 • Kentällä olevat mittapaalut ja -merkit ovat kiinteitä haittoja. Paalun tai merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta, sääntö 16.1b.
 • Kentän kielletyt pelialueet on merkitty sinivalkoisin paaluin. Jos pelaajan pallo on kielletyllä pelialueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen aiottua mailan heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava kielletyn pelialueen vaikutuksesta säännön 16-1f mukaisesti.
 • Golfliiton mallipaikallissääntö F-5 on voimassa:
  Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
  Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla, ja se on:
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
  Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.
 • Kenttäalueella olevat muurahaiskeot ovat kiellettyä pelialuetta, sääntö 16-1f.
 • Kun kentällä on ilmoitettu voimassa oleva (talvi-) siirtosääntö, voi pelaaja pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla pallo korkeintaan 15 cm päähän alkuperäisen pallon paikasta, mutta ei lähemmäksi reikää.
 • Kankas 6 ja Kankas 7 väylillä väylän reunan ja veden välinen alue on kokonaisuudessaan kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on kielletty.

  Mikäli pallo on ko. alueella, vapautuminen kunnostettavan alueen säännön mukaisesti, ilman rangaistusta. Mikäli pallo on vedessä, vapautuminen estealuesäännön mukaisesti yhdellä rangaistuslyönnillä.

3. Tasoitukset ja oikeus kilpailla

Golfsääntöjen, amatöörisääntöjen sekä tasoitusmääräysten laatiminen ja tulkitseminen kuuluvat golfin maailmanlaajuisten kattojärjestöjen R&A:n (St. Andrews, Skotlanti) ja USGA:n (Liberty Corner, New Jersey, USA) tehtäviin.

Kankaisten Golf ry ylläpitää tasoitusmääräysten mukaisesti golfseuran kotiseurakseen valinneiden pelaajien tasoituksia tasoitusmääräysten mukaisesti.

Kankaisten Golf ry:n tulosrekisteri siirtää tiedon pelaajan tasoituksesta automaattisesti Golfliiton keskusrekisteriin. Tätä kautta tieto pelaajan tasoituksesta välittyy kaikille Golfliiton jäsenseuroille.

Pelaajan vastuu tasoituksestaan:

 • Toimii rehellisesti noudattamalla tasoitusmääräyksiä ja vältä tasoitusmääräysten käyttämistä tai kiertämistä tavoitteena saada kohtuutonta etua.
 • Yrittää tehdä paras mahdollinen tulos jokaiselle reiälle.
 • Palauttaa hyväksyttävät tasoitustulokset kierroksen jälkeen niin pian kuin mahdollista ja ennen keskiyötä.
 • Toimittaa hyväksyttävät tulokset tasoitusrekisteriin, jotta tasoitus kuvaa pelitaitoa mahdollisimman hyvin.
 • Pelaa käyttäen Golfin Sääntöjä
 • Todistaa tai tarkastaa kanssapelaajien tuloksia.

Tasoituksen saamiseksi pelaajan tulee palauttaa vähintään yksi 9 reiän hyväksyttävä tulos.

Pelaaja, jolla on seuran ylläpitämä tasoitus, on oikeutettu osallistumaan kaikkiin seuran järjestämiin kilpailuihin.

Mestaruuskilpailuihin voivat osallistua KGM:n jäsenet sekä seuran ammattilaiset.

Seuran Prolla on oikeus osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin oma tasoitus huomioiden.

4. Tasoituskortin jättäminen

Harjoituskierroksella
Pelaaja on itse vastuussa harjoituskierroksella pelattavasta tasoituskierroksesta ja tasoituksen muutoksen ilmoittamisesta caddiemasterille tai vallitsevien ohjelmien (NexGolf, Golf GameBook, Golfbox yms.) avulla.

Kilpailuissa
Virallisissa lyöntipeli- ja pistebogey-kilpailuissa tuloskortti syötetään automaattisesti järjestelmään. Näistä kierroksista tulee merkintä keskusrekisteriin. Tasoitusta alentavissa kilpailuissa (mm. lippukilpailu ja 3- mailan kilpailu) tai toimikuntien, yritysten ja muiden ”ei-virallisten” kilpailujen yhteydessä kortin palautuksen yhteydessä on mainittava caddiemasterille tasoituskortista. Tasoitukseen vaikuttamattomat kilpailut eivät vaikuta keskusrekisterin jätettyihin korttimääriin, eivätkä tällöin muuta tasoitusta aktiiviseksi.

5. Muu ohjeistus, pelinopeus

 • Kilpailukierroksella ei ole sallittua pelata mitään seuran reikä- ja lyöntipelikilpailua samanaikaisesti.
 • 18 reiän 4 hengen maksimipeliaika on tasan 4 h.
 • Ryhmässä alimmalla tasoituksella pelaava vastaa koko ryhmän pelinopeudesta ja siitä ettei edellä olevaan ryhmään synny väliä.
 • Myös kilpailuissa on suositeltavaa pelata ns. Ready Golfia
 • Haravat on sijoitettava käytön jälkeen hiekkaesteeseen varsi 90 asteen kulmaan pallon oletetusta tulosuunnasta.
 • Mittapaalut ja -lätkät ovat mitattu viheriön keskelle.

6. Reikäpeli vs Lyöntipeli

Reikäpeli on golfin perinteisin pelimuoto, jossa pelaaja ja vastustaja kilpailevat toisiaan vastaan voittaen, häviten tai tasaten reikiä.

Reikäpeli on erilaista kuin lyöntipeli! Monet golfin säännöistä pätevät sekä reikäpeliin että lyöntipeliin. Niissä on kuitenkin koko joukko eroavuuksia. Reikäpelitulokset eivät vaikuta pelaajan tasoitukseen, vaikka reiät pelattaisiin ns. loppuun eikä reikäpeliottelua voi pelata lyöntipelin kisakierroksella.

Alla on muutama sääntökohta esimerkkinä reikäpelin ja lyöntipelin eroista:

1. Pelijärjestys reikää pelatessa (sääntö 6.4)

Pelijärjestys on reikäpelissä ehdoton: Pelaaja, jonka pallo on kauimpana reiästä, pelaa ensin. Jos pelaat väärällä vuorolla, vastustajasi voi vaatia sinua lyömään uudelleen (ilman rangaistuslyöntiä). 

2. Reiän voittaminen, tasaaminen tai luovuttaminen (sääntö 3.2)

Lyöntipelissä jokainen reikä on pelattava loppuun saakka, mutta reikäpelissä säännöt ovat erilaiset. Pelaaja voi luovuttaa vastustajalle lyönnin, reiän tai ottelun milloin tahansa reikäpelikierroksen aikana. Eniten tätä sääntöä käytetään viheriöillä ja etikettiin kuuluu erittäin lyhyiden puttien ”antaminen” vastustajalle.

Reikäpeliottelu on voitettu, kun pelaaja on useampia reikiä voitolla vastustajaan nähden kuin reikiä on pelaamatta.

3. Rangaistukset

Myös sääntörikkomuksista annettavat rangaistukset eroavat reikäpelin ja lyöntipelin välillä. Monet rikkeet, joista annetaan lyöntipelissä yleinen rangaistus (=kaksi rangaistuslyöntiä), aiheuttavat reikäpelissä reiän menetyksen.